Dự án khai thác các hòn

Dự  án 1:

Dự án:  KHU DU LỊCH SINH THÁI THUỘC HÒN LỤA

Vị trí: xã Bình An, huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiêng Giang

Diện tích:  40ha(400000m2).

Hiện trạng: Hòn đang còn nguyên sinh.

Pháp lý: -     Có Quyết Định Phê duyệt Dự án tỷ lệ 1/500.

-          Có quyềt định giao đất.

Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.


Dự  án 2:

Dự án:  KHU DU LỊCH SINH THÁI THUỘC HÒN LỤA

Vị trí: xã Bình An, huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiêng Giang

Diện tích:  50ha(500000m2).

Hiện trạng: Hòn đang còn nguyên sinh.

Pháp lý: Đang xin chủ trương.

Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.


Dự án 3:

Dự án: HÒN SỐ 1- HÒN VÔNG

Vị trí: Nam đảo, xã An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiêng Giang

Diện tích: 30ha

Hiện trạng: Hòn đang còn nguyên sinh.

Pháp lý: Đang xin chủ trương.

Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.


 

Dự án 4:

Dự án: HÒN SỐ 2-HÒN MÂY RÚT TRONG

Vị trí: Nam đảo, xã An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiêng Giang

Diện tích: 34ha

Hiện trạng: Hòn đang còn nguyên sinh.

Pháp lý: Đang xin chủ trương.

Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.


Dự án 5:

Dự án: HÒN SỐ 3-HÒN RỎI

Vị trí: Nam đảo, xã An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiêng Giang

Diện tích: 110ha

Hiện trạng: Hòn đang còn nguyên sinh.

Pháp lý: Đang xin chủ trương.

Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.

    Dữ liệu thường xuyên cập nhật. Mời quý khách tham khảo thêm brochure dự án của chúng tôi tại đây .

    Hotline: (08) 3755 39 39

Quay lại