Tư vấn BĐS
Chia sẻ nội dung này trên: 

+ Lập dự án đầu tư.

+ Tư vấn pháp lý.

+ Hợp thức hóa nhà ở - đất ở.

+ Hợp đồng mua bán – tặng cho nhà đất – lập di chúc – khai di sản thừa kế.

+ Khai thuế - đóng thuế trước bạ - chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

+ Xin GPXD – hoàn công.

+ Vay vốn Ngân hàng – giải chấp – đáo hạn.

+ Tranh chấp về bất động sản.


Quay lại